Author : Anders Braun

Home » Articles posted by Anders Braun

Forklaring af kommunikationsprocessen Kommunikationsprocessen er en kommunikationens proces. Den tager udgangspunkt i den simple kommunikationsmodel. Kommunikationsprocessens faser Afsenderen Afsenderen af budskabet er informationens kilde – typisk en annoncør/virksomhed. Effekten af kommunikationen vil blive påvirket af en række forhold hos afsenderen: Troværdigheden Afsenderens ekspertise og ærlighed har betydning for modtagerens vurdering af budskabets troværdighed, og det ..

Read more

Hvad er en kommunikationsplatform? En kommunikationsplatform er en køreplan for udarbejdelsen af en komplet kampagne. Kommunikationsplatformen indeholder alle de afsnit du gennemgår i faget, markedskommunikation på HHX. Det vil sige, at kommunikationsplatformen er hele pensum for faget, markedskommunikation på HHX. Kommunikationsplatformen kan overordnet set betragtes som en strategidel og en handlingsplan, og den strategiske del ..

Read more

Komplet guide til regnskabsanalyse En regnskabsanalyse har en omfattende betydning for faget, virksomhedsøkonomi. I en regnskabsanalyse på HHX er det vigtigt at forklare og gennemgå følgende punkter. Gør rede for virksomheden (herunder lægges der vægt på ejerforhold og selve forretningen) Udarbejd en overordnet strategisk analyse af virksomheden Omverdensmodellen Værdikædeanalyse Porters 5 forces Porters generiske strategier ..

Read more

Analyse af en kongelig affære På 2. år HHX fik vi til opgave at analysere en kongelig affære. Vi har valgt at lægge vores analyse ud til inspiration for alle hhx elever. Vores analyse fik karakteren 10 på 2. år HHX. Hvad kendetegner oplysningstiden? Tiden hedder oplysningstiden, da tidens tænkere mener, at mennesket altid har ..

Read more

Definition af multiplikatoreffekten Det er den gangestørrelse, som viser, hvor mange gange større den samlede effekt er i forhold til starteffekten. Multiplikatoreffekten er effekten fra en efterspørgsel på danske varer, som efterfølgende vil øge produktionen, indkomsten vil stige og sådan kan vi blive ved i evigheder (ses på billedet nedenfor). Det er et udtryk som anvendes ..

Read more

Analyse af Hr. Bøsmer i elverhjem Den nedenstående analyse har fået karakteren 7/10 i starten af andet år på HHX. Udover en analyse af Hr. Bøsmer i elverhjem, har vi også skrevet om det danske middelaldersamfund og dets genretræk samt kendetegn for folkevisegenren. Resuméet er skrevet til notatbrug, så derfor vil det formentlig være lidt ..

Read more

Socialgrupper Socialgrupper er en måde at opdele befolkningen på. Opdelingen foregår ud fra uddannelse, indkomst og jobsituation. Jo højere/bedre uddannelse, indkomst og jobsituation man har, desto højere er man placeret i “socialgruppe-hierarkiet”. Det vil sige, at hvis man er placeret i socialgruppe 1, har man mange ressourcer samt alle kapitalformer. Er man placeret i socialgruppe ..

Read more

Hvad betyder polarisering i samfundet? Der sker en større polarisering i samfundet. Det vil sige, at man kan se en større opdeling i informationssamfundet (det samfund vi lever i), når forskellige grupper af mennesker har forskellige muligheder for at udnytte valg og muligheder. Kort sagt betyder polarisering i samfundet at: Mennesker har forskellige muligheder for ..

Read more