Author : Anders Braun

Home » Articles posted by Anders Braun (paged 2)

[sociallocker id=”772″] Forklaring af købsadfærdsanalyse Købsadfærd skal forstås som den proces en kunde foretager sig gennem sit køb af et produkt. Købsadfærdsanalysen (billedet nedenfor) er den primære analyse man anvender for at analysere købsadfæren af et udvalgt produkt. Forhold, som påvirker købsadfærden Det er de første fire forhold i købsadfærdsanalysen. Disse forhold har betydning for ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Eu’s historie Nedenfor bliver der kort skitseret eu’s historie. HHXelev.dk har udvalgt de vigtigste punkter inden for eu’s historie.   1951 Kul- og Stålfællesskabet er begyndelsen for eu’s historie. Kul- og stålfællesskabet (også kaldet EKSF) dannes af Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Holland, Luxembourg. Ideen var at: –    Fjender inddrages i samarbejde – ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Eu institutioner Magtens tredeling: Danmark EU Lovgivende magt Folketinget Parlamentet Ministerrådet Det Europæiske Råd Udøvende magt Regeringen Kommissionen Dømmende magt Domstolene EU-domstol   Det europæiske råd: Overordnede retningslinjer Fastlægger overordnede beslutninger og traktater for EU Medlemslande stats og regeringsledere Diskuterer retningslinjer for EU Optager nye medlemslande Stats- og regeringschefer sidder i det europæiske ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Værdikæde – kort forklaring Værdikæden bruger en virksomhed til at finde ud af, hvor virksomhedens produkt skaber mest værdi for kunden. Analysen vil du stifte bekendtskab med i faget Afsætning. Værdikæden består af en række aktiviteter der har henblik i at skabe et produkt med størst mulig værdi for kunden. Værdikæden består af ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Funktionsanalyse Funktionsanalysens opbygning: Definitionsmængde: betyder brugbare x-værdier Nulpunkter: x-værdier der giver f(x)=0. Skæring med x-akse Fortegnsvariation: Hvornår er f(x)>0 dvs hvornår ligger grafen over x-aksen Hvornår er f(x) <0 dvs hvornår ligger grafen under x-aksen Monotoniforhold: Hvornår funktionen er voksende eller aftagende. Ekstrema (maksimumspunkt/minimumspunkt) ved andengradsfunktioner er det toppunktet. Værdimængde: betyder hvor langt ens ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Filmiske virkemidler Filmiske virkemidler er en utrolig vigtig faktor i din film/dokumentar-analyse. Der er nedenfor beskrevet alle filmiske virkemidler i kortfattet udgave, så det er let at gå til. Derudover er der også eksempler ved nogle af de filmiske virkemidler, som kan opbygge forståelsen af dem. Byggesten: Frame: hvert sekund af en film består ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Stone Cold resume   Main persons: (Link and Shelter)   Link: One of the main persons. Sixteen-year-old boy. He has a sister, mom, father and stepfather.   Shelter: One of the main persons. Forty-seven-year-old man. Lives in an apartment with his cat.   Carole: Links big sister. She lives with her boyfriend.   ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Konkurrenceevne En af velfærdsstatens udfordringer er vores konkurrenceevne. Ved at sikre at Danmark har en høj konkurrenceevne i fremtiden, bliver vi også nødt til at hæve vores uddannelsesniveau. Det betyder, at velfærdsstaten bliver nødt til at investere i uddannelse og forskning, så Danmark bliver valgt frem for andre lande, når virksomheder har brug ..

Read more

[sociallocker id=”772″] I 1890’erne og frem til første verdenskrig gennemførte de borgerlige regeringer love (ulykkesforsikringen og sygeforsikringen). De var opbygget ud fra de socialpolitiske områder. Grunden til at disse sociallove blev gennemført var, at de borgerlige politikere mente, at arbejderne skulle tage vare på sit eget liv, og ikke opgive sig selv. På det tidspunkt ..

Read more