Tag : analyse af hr. bøsmer i elverhjem

Home » Posts tagged analyse af hr. bøsmer i elverhjem"

Analyse af Hr. Bøsmer i elverhjem Den nedenstående analyse har fået karakteren 7/10 i starten af andet år på HHX. Udover en analyse af Hr. Bøsmer i elverhjem, har vi også skrevet om det danske middelaldersamfund og dets genretræk samt kendetegn for folkevisegenren. Resuméet er skrevet til notatbrug, så derfor vil det formentlig være lidt ..

Read more