Eu institutioner

  Samfundsfag

[sociallocker id=”772″]

Vil du have lektiehjælp og bedre karakterer? Køb et abonnement hos restudy og lær pensum i alle fag!

Eu institutioner

Magtens tredeling:

Danmark

EU

Lovgivende magt

Folketinget

Parlamentet

Ministerrådet

Det Europæiske Råd

Udøvende magt

Regeringen

Kommissionen

Dømmende magt

Domstolene

EU-domstol

 

Det europæiske råd:

 • Overordnede retningslinjer
 • Fastlægger overordnede beslutninger og traktater for EU
 • Medlemslande stats og regeringsledere
 • Diskuterer retningslinjer for EU
 • Optager nye medlemslande

Stats- og regeringschefer sidder i det europæiske råd.

 

Europa-kommissionen: 2 opgaver

 • Kommer med forslag
 • Skal sørge for at alle lande følger EU’s love og retningslinjer
 • Forhandler aftaler med udlande
 • Den nuværende kommissions-formand hedder Jean-Claude Juncker

Statsministeren udpejer en person til kommissionen. Europa-kommissionen består af 28 kommisærer. En kommissær har sit eget arbejdsområde. 1 kommissær fra hvert land skal godkendes. Margrethe Vestager repræsenterer Danmark. Hendes fokusområde er konkurrence.

 

Eu-parlament:

 • Repræsenterer partipolitik (politiske holdninger)
 • Deler lovgivende magt med ministerråd.
 • Har medbestemmelse
 • Godkende budgettet
 • Består af folkevalgte politikere fra alle EU-lande.
 • Flertal når man stemmer (50%)
 • Der er 751 medlemmer i eu-parlamentet

Bliver folkevalgt i det enkelte land, 13 mandater har Danmark, større lande har flere mandater

 

Ministerrådet:

 • Består af stats- og regeringschefer.
 • Ministre fra medlemslandes regeringer
 • Vedtager love
 • Repræsenterer landene
Kvalificeret flertal/dobbelt flertal: anvendes i ministerrådet Kræver 55 pct. af medlemslande (minimum 15 lande). De skal også repræsentere mindst 65% af EU’s samlede befolkning.

 

Alle ministre fra hvert land inden for et bestemt område, 

Europaparlamentet og ministerrådet skal være enige. Hvis de 2 institutioner er uenige, skal kommissionen lave ændringer indtil institutionerne er enige.

 

EU-domstolen:

 • Kan indbringe et land i EU-domstolen, hvis landet strider mod love/traktater.
 • Der sidder 28 medlemmer
 • Repræsenterer EU

 

Oversigt over eu institutioner i forhold til magtens tredeling, og hvad de forskellige eu institutioner repræsenterer.

Påvirker

Tager initiativ

Lovgiver

Udfører

Dømmer

Udfører

Magtens tredeling

Udøvende magt

Lovgivende magt

Udøvende magt

Dømmende magt

EU

EU’s andre institutioner

Borgerinitiativ:

 1. Mio underskrifter fra et væsentligt antal lande.

Lobbyister:

 • Interesseorganisationer (kæmper for deres meninger og holdninger og prøver at påvirke)
 • Industri virksomheder

Kommissionen

Lovforslag

Initiativret til nye love

28 kommissærer

1 kommissær = 1 stemme

Repræsenter EU.

Ministerrådet

Alle ministre fra hvert land inden for et bestemt område

EU parlamentet

13 personer 13 stemmer fra Danmark. Stemmer efter ideologier.

Disse institutioner siger ja og nej til forslag, de skal være enige.

Kommission en

EU-domstolen

Indbringer lande, hvis de strider mod love.

Repræsenterer EU

EU’s medlemslande

DK

Regeringen

Folketinget

Regeringen

Domstolene

 

[/sociallocker]

LEAVE A COMMENT