Funktionsanalyse

  Matematik

[sociallocker id=”772″]

Vil du have lektiehjælp og bedre karakterer? Køb et abonnement hos restudy og lær pensum i alle fag!

Funktionsanalyse

Funktionsanalysens opbygning:

 1. Definitionsmængde: betyder brugbare x-værdier
 2. Nulpunkter: x-værdier der giver f(x)=0. Skæring med x-akse
 3. Fortegnsvariation:
  1. Hvornår er f(x)>0 dvs hvornår ligger grafen over x-aksen
  2. Hvornår er f(x) <0 dvs hvornår ligger grafen under x-aksen
 4. Monotoniforhold:
  1. Hvornår funktionen er voksende eller aftagende.
  2. Ekstrema (maksimumspunkt/minimumspunkt) ved andengradsfunktioner er det toppunktet.
 5. Værdimængde: betyder hvor langt ens graf går ned ad y-aksen.
 6. Graf: en graf af funktionen.

Eksempel for en funktionsanalyse

 

f(x) = 5x² – 6x + 3

 

 1. Definitionsmængde: (f) = Alle tal i vores funktion
 2. Nulpunkter:
  1. d = b² – 4 * a * c
  2. a = 2
  3. b = -8
  4. 6
  5. d = (-8)² – 4 * 2 * 6
  6. d = 64 – 48
  7. d = 16
  8. Beregn via nulpunktsformlen:

nulpunktsformlen

Nulpunkter = 3 og 1

 

 1. Fortegnsvariation:
  1. f(x) > 0 for x ]-uendelig;1[
  2. For x ]3;uendelig[
  3. f(x) < 0 for x ]1 ; 3 [

   

 2. Monotoniforhold og ekstrema: (anvend toppunktsformlen)
  1. toppunktsformlen
  2. Toppunkter = 2 og -2
  3. Funktionen er aftagende for x ]-uendelig ; 2 ]
  4. Funktionen er voksende for x [2 ; uendelig [

 

5. Værdimængde: [-2 ; uendelig[

 

6. Graf:

Funktionsanalyse - graf

Funktionsanalyse – graf


[/sociallocker]

LEAVE A COMMENT