Category : Matematik

[sociallocker id=”772″] Emneopgave om 2. gradsfunktioner   Beskriv med dine egne ord funktionstypen 2.gradspolynomier (2.gradsfunktioner). Dvs. du f.eks. kan komme ind på:   Generel forskrift   Andengradspolynomier har en generel forskrift som ser således ud: f(x) = ax^2+bx+c ax^2 betyder blot at grafen for en andengradspolynom er en parabel.   Graf   Grafen for en ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Funktionsanalyse Funktionsanalysens opbygning: Definitionsmængde: betyder brugbare x-værdier Nulpunkter: x-værdier der giver f(x)=0. Skæring med x-akse Fortegnsvariation: Hvornår er f(x)>0 dvs hvornår ligger grafen over x-aksen Hvornår er f(x) <0 dvs hvornår ligger grafen under x-aksen Monotoniforhold: Hvornår funktionen er voksende eller aftagende. Ekstrema (maksimumspunkt/minimumspunkt) ved andengradsfunktioner er det toppunktet. Værdimængde: betyder hvor langt ens ..

Read more