Category : Samfundsfag

[sociallocker id=”772″] Socialgrupper Socialgrupper er en måde at opdele befolkningen på. Opdelingen foregår ud fra uddannelse, indkomst og jobsituation. Jo højere/bedre uddannelse, indkomst og jobsituation man har, desto højere er man placeret i “socialgruppe-hierarkiet”. Det vil sige, at hvis man er placeret i socialgruppe 1, har man mange ressourcer samt alle kapitalformer. Er man placeret ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Eu’s historie Nedenfor bliver der kort skitseret eu’s historie. HHXelev.dk har udvalgt de vigtigste punkter inden for eu’s historie.   1951 Kul- og Stålfællesskabet er begyndelsen for eu’s historie. Kul- og stålfællesskabet (også kaldet EKSF) dannes af Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Holland, Luxembourg. Ideen var at: –    Fjender inddrages i samarbejde – ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Eu institutioner Magtens tredeling: Danmark EU Lovgivende magt Folketinget Parlamentet Ministerrådet Det Europæiske Råd Udøvende magt Regeringen Kommissionen Dømmende magt Domstolene EU-domstol   Det europæiske råd: Overordnede retningslinjer Fastlægger overordnede beslutninger og traktater for EU Medlemslande stats og regeringsledere Diskuterer retningslinjer for EU Optager nye medlemslande Stats- og regeringschefer sidder i det europæiske ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Magtens tredeling idag   I Danmark er magten fordelt ud på 3 forskellige institutioner, som du sikker allerede kender til. Disse tre institutioner er henholdsvis regeringen, Folketinget og domstolen. Det er disse tre institutioner, som bestemmer, hvad du må, og hvad du ikke må i din hverdag. Derudover har disse institutioner hver deres arbejdsområder: Regeringen står ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Konkurrenceevne En af velfærdsstatens udfordringer er vores konkurrenceevne. Ved at sikre at Danmark har en høj konkurrenceevne i fremtiden, bliver vi også nødt til at hæve vores uddannelsesniveau. Det betyder, at velfærdsstaten bliver nødt til at investere i uddannelse og forskning, så Danmark bliver valgt frem for andre lande, når virksomheder har brug ..

Read more

[sociallocker id=”772″] I 1890’erne og frem til første verdenskrig gennemførte de borgerlige regeringer love (ulykkesforsikringen og sygeforsikringen). De var opbygget ud fra de socialpolitiske områder. Grunden til at disse sociallove blev gennemført var, at de borgerlige politikere mente, at arbejderne skulle tage vare på sit eget liv, og ikke opgive sig selv. På det tidspunkt ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Hvad er et samfundsøkonomisk mål? Et samfundsøkonomisk mål er et mål der kan forbedre samfundsøkonomien. Et mål man styrer og indretter sig efter.   De samfundsøkonomiske mål Der findes 7 forskellige samfundsøkonomiske mål. Prioriteten af de samfundsøkonomiske mål afhænger af ens politiske holdning.   1. Stabile priser Man vil undgå inflation (når priserne ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Lempelig finanspolitik Lempelig finanspolitik finder sted hvis staten med vilje går ind og prøver at øge efterspørgslen. Denne form for finanspolitik har været brugt rigtig meget i Danmark. Blandt andet brugte man den i 00`erne, da arbejdsløsheden var virkelig høj. Den bruges også i dag. – Den liberalistiske måde at føre lempelig finanspolitik på ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Kort forklaring En velfærdsmodel giver et overblik over fordelingen af landets indtægter, organiseringen og finansiering af sociale- og gratis ydelser. Alle lande har en velfærdsmodel. Det kan dog sagtens være at et land har en blanding af flere forskellige velfærdsmodeller. Der er tre forskellige velfærdsmodeller man skelner mellem: – Den skandinaviske velfærdsmodel (også kaldet ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Kort forklaring af styreformer Styreformer er kort beskrevet, de måder man kan styre et land på. Danmark er blevet styret på flere forskellige måder. Enevældige konger og adler der har måttet dele magten. Demokrati kom til Danmark i 1849.   Yderlig information af styreformer   Aristokrati: Et samfund hvor de absolut rigeste og bedst ..

Read more