Category : Virksomhedsøkonomi

[sociallocker id=”772″] Komplet guide til regnskabsanalyse En regnskabsanalyse har en omfattende betydning for faget, virksomhedsøkonomi. I en regnskabsanalyse på HHX er det vigtigt at forklare og gennemgå følgende punkter. Gør rede for virksomheden (herunder lægges der vægt på ejerforhold og selve forretningen) Udarbejd en overordnet strategisk analyse af virksomheden Omverdensmodellen Værdikædeanalyse Porters 5 forces Porters ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Virksomhedens livscyklus består af fødselsfasen, vækstfasen, modningsfasen og nedgangsfasen. Fødselsfasen   Fødsel er opstartsfasen. Den er styret af iværksætterens og medarbejdernes kreativitet. Der er meget få ansatte, for at kunne få det til at køre rundt, og de brænder for virksomheden. Længere inde i opstartsfasen finder man ud af, at iværksætteren og medarbejderne ikke ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Virksomhedens beslutninger opdeles i 3 styringsniveauer   – Det strategiske niveau – Det taktiske niveau – Det operative niveau   Det strategiske niveau   Her fortager ejere, bestyrelsen og direktører strategiske beslutninger angående virksomhedens mål og idé. Det er beslutninger der lægger rammer for virksomhedens struktur langt ud i den fremtidige udvikling. De ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Kort forklaring af aktiver og passiver Aktiver: (debet) Aktiver er ens værdier, man kan skyde ind i ens virksomhed. F.eks. bil, hus, opsparing i banken, likvide beholdninger (kontanter i virksomheden), varedebitorer (nogen som skylder os penge) osv.   Passiver: (kredit) Passiver er en gældspost for virksomheden. F.eks. egenkapital, leverandører, kreditorer, kortfristet gæld, langfristet ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Kort forklaring af virksomhedstyper   Man kan opdele virksomheder i 3 forskellige virksomhedstyper: – Produktionsvirksomhed: en virksomhed der fremstiller varer. – Handelsvirksomhed: en virksomhed der videresælger en vare, uden at bearbejde produktet. – Servicevirksomhed: en virksomhed der sælger en serviceydelse. Det vil sige at der sælges en produkt der ikke er fysisk.   ..

Read more