Magtens tredeling

  Samfundsfag

[sociallocker id=”772″]

Vil du have lektiehjælp og bedre karakterer? Køb et abonnement hos restudy og lær pensum i alle fag!

Magtens tredeling

Magtens tredeling idag

 

I Danmark er magten fordelt ud på 3 forskellige institutioner, som du sikker allerede kender til. Disse tre institutioner er henholdsvis regeringen, Folketinget og domstolen. Det er disse tre institutioner, som bestemmer, hvad du må, og hvad du ikke må i din hverdag.

Derudover har disse institutioner hver deres arbejdsområder:

  • Regeringen står for den udøvende magt
  • Folketinget står for den lovgivende magt
  • Domstolen står for den dømmende magt

 

Regeringen: mange tror fejlagtigt, at politiet alene står for den udøvende magt. Dette er ikke sandt. Politiet er en betydningsfuld institution, men den støtter kun regeringen ved at hjælpe til. Det er altså regeringen, der primært kommer med forslag til nye love. Det er også regeringen, der opretholder lovene og sørger for, at de bliver ført ud i samfundet.

 

Folketinget: Folketinget består af 179 medlemmer, som er folkevalgte. Folketinget står for den lovgivende magt i Danmark. Det er Folketingets opgave at stemme om lovforslag og derved vedtage love.

 

Domstolen: domstolen er den dømmende magt i Danmark. Det er domstolen, som dømmer ud fra den danske lovgivning.

Alle disse statsmagter er afhængige af hinanden. Når der opstilles lovforslag, skal der være nogle til at vedtage lovene. Dernæst skal der også være nogle, som dømmer brud på lovgivningen.

Magtens tredeling – historie

Allerede i 1700-tallet udviklede den franske forfatter, Montesquieu, princippet om magtens tredeling. Man havde i mange år oplevet misbrug af magt, og derfor udviklede franskmanden princippet om magtens tredeling. Før grundloven havde Danmark enevælde, men med grundloven blev magten nu delt op. Også i Danmark blev dette gjort for at undgå magtmisbrug.

Magtens tredeling i forhold til EU

EU´s magtfordeling minder på mange måder om den danske.

I EU ser magtfordelingen således ud:

Udøvende magt: Europa-Kommissionen er den udøvende magt i EU. Det er Kommissionens opgave at fremsætte lovforslag og at administrere EU-love. Kommissionen er EU´s eneste institution, som må fremsætte lovforslag.

Lovgivende magt: Europa-Parlamentet og Ministerrådet fungerer som den lovgivende magt i EU. Førhen har Europa-Parlamentet fungeret som et rådgivende organ, som ingen betydning havde for vedtagelsen. Dette er nu lavet om. I dag har Europa-Parlamentet lige så stor betydning som Ministerrådet. Disse to institutioner stemmer om lovforslagene.

Dømmende magt: EU-Domstolen er den dømmende magt i EU. Domstolen behandler generelt brud på lovgivning. F.eks. traktatbrud.
[/sociallocker]