[sociallocker id=”772″] Forklaring af kommunikationsprocessen Kommunikationsprocessen er en kommunikationens proces. Den tager udgangspunkt i den simple kommunikationsmodel. Kommunikationsprocessens faser Afsenderen Afsenderen af budskabet er informationens kilde – typisk en annoncør/virksomhed. Effekten af kommunikationen vil blive påvirket af en række forhold hos afsenderen: Troværdigheden Afsenderens ekspertise og ærlighed har betydning for modtagerens vurdering af budskabets troværdighed, ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Hvad er en kommunikationsplatform? En kommunikationsplatform er en køreplan for udarbejdelsen af en komplet kampagne. Kommunikationsplatformen indeholder alle de afsnit du gennemgår i faget, markedskommunikation på HHX. Det vil sige, at kommunikationsplatformen er hele pensum for faget, markedskommunikation på HHX. Kommunikationsplatformen kan overordnet set betragtes som en strategidel og en handlingsplan, og den ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Hvad er monoeksport? Monoeksport finder sted når et land kun eksportere/handler med ét produkt. Det kan for eksempel være kaffe for Brasilien. Monoeksport finder man mest i ulande.. Ulemper forbundet med monoeksport: Svingende priser på råvarer: svingende valutaindtægter –> ustabilitet på betalingsbalancen. Afhængighed af ilandenes konjunkturer, da det er ilandene som køber monovarerne. ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Du har sikkert hørt om dem mange gange før. Men hvilke lande indgår i de her BRIK-lande? BRIK-landene er en betegnelse for Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Fælles for alle disse lande er, at de har en meget stor befolkning, og at de er i en økonomisk fremgang. Man forventer, at disse lande ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Stavnsbåndet blev indført i 1733 og blev ophævet af to omgange i 1788 og 1800. Grundlæggende handlede stavnsbåndet om at mænd i alderen 14-36 år var nødsaget til at blive på det gods, hvor de blev født. Gårdejerne var altså underlagt godsejerne på grund af stavnsbåndet. Men i slutningen af 1800-tallet ophævede man ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Komplet guide til regnskabsanalyse En regnskabsanalyse har en omfattende betydning for faget, virksomhedsøkonomi. I en regnskabsanalyse på HHX er det vigtigt at forklare og gennemgå følgende punkter. Gør rede for virksomheden (herunder lægges der vægt på ejerforhold og selve forretningen) Udarbejd en overordnet strategisk analyse af virksomheden Omverdensmodellen Værdikædeanalyse Porters 5 forces Porters ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Analyse af en kongelig affære På 2. år HHX fik vi til opgave at analysere en kongelig affære. Vi har valgt at lægge vores analyse ud til inspiration for alle hhx elever. Vores analyse fik karakteren 10 på 2. år HHX. Hvad kendetegner oplysningstiden? Tiden hedder oplysningstiden, da tidens tænkere mener, at mennesket ..

Read more

[sociallocker id=”772″] “Et dukkehjem” er et drama, som er skrevet af Henrik Ibsen. Der er tale om en udviklingsromanen, som tager fat i ideen om, at vi alle er individer. Da “Et dukkehjem” blev skrevet, havde kvinder ikke de samme muligheder som mændene. – Og det er netop denne problematik, som Henrik Ibsen fremviser i ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Definition af multiplikatoreffekten Det er den gangestørrelse, som viser, hvor mange gange større den samlede effekt er i forhold til starteffekten. Multiplikatoreffekten er effekten fra en efterspørgsel på danske varer, som efterfølgende vil øge produktionen, indkomsten vil stige og sådan kan vi blive ved i evigheder (ses på billedet nedenfor). Det er et udtryk ..

Read more

[sociallocker id=”772″] Analyse af Hr. Bøsmer i elverhjem Den nedenstående analyse har fået karakteren 7/10 i starten af andet år på HHX. Udover en analyse af Hr. Bøsmer i elverhjem, har vi også skrevet om det danske middelaldersamfund og dets genretræk samt kendetegn for folkevisegenren. Resuméet er skrevet til notatbrug, så derfor vil det formentlig ..

Read more