Omverdensmodellen

  Afsætning

[sociallocker id=”772″]

Vil du have lektiehjælp og bedre karakterer? Køb et abonnement hos restudy og lær pensum i alle fag!

Forklaring af omverdensmodellen
omverdensmodellen

Omverdensmodellen består de elementer der påvirker den enkelte virksomhed. Omverdensmodellen skaber et overblik over den uafhængige- og afhængige omverden.

 

Den afhængige omverden

Der findes 2 “verdener” i omverdensmodellen. Den afhængige omverden (også kaldet “nærmiljø”) er de elementer i omverdensmodellen, hvor den enkelte virksomhed dagligt/ugentligt har kontakt med.

Den afhængige omverden består af følgende aktører:

 • Leverandører
 • Mellemhandlere
 • Kunder
 • Konkurrenter

Den uafhængige omverden

Den anden del af omverdensmodellen er den uafhængige omverden. Det er de overordnede faktorer, som påvirker den enkelte virksomhed. Endvidere har virksomheden ingen kontrol over den uafhængige omverden.

Den uafhængige omverden består af følgende elementer:

 • Politik og lovgivning
 • Økonomi
 • Demografi
 • Kultur
 • Teknologi
 • Miljø
 • Interesseorganisationer og massemedier
 • Det internationale miljø

 

 

Eksempel på Harboes omverden (analyse)

 

Analyse af den uafhængige omverden

 

Politik:

Den politiske indflydelse har en stor indflydelse for salget af Harboes produkter. F.eks. panten på emballagen og generelt afgifter. Det påvirker Harboes konkurrenceevne ved, at Harboe betaler til disse afgifter. Mange danskere køber sodavand, øl, spiritus og meget andet i Tyskland for at forhindre panten og afgifter. Det er altså billigere for danskere at købe drikkevarer i Tyskland.

Borgerkrig er også et eksempel på en politisk indflydelse. Harboes afsætning i Mellemøsten er påvirket af borgerkrige. Derfor lever afsætningen ikke op til det niveau, som Harboe forventer. Det har den betydning, at arbejderne er mere fraværende og måske ikke lever op til Harboes forventninger og krav.

 

 

Økonomi

Den økonomiske indflydelse er hovedsageligt økonomiske kriser. Hvis der opstår en økonomisk krise i Danmark, påvirkes Harboe samt andre virksomheder økonomimæssigt. Den danske befolkning står med få penge i lommen, og er ikke villige til at bruge penge. Det betyder, at Harboe er nødsaget til at sænke priserne på sine produkter. Omsætningen falder, og det samme gør afsætningen. Det resulterer i, at Harboe er tvunget til at fyre medarbejdere. Hele denne proces resulterer i at Harboes konkurrenceevne svækkes.

 

 

Demografi:

Det er vigtigt for Harboe at kende til de demografiske oplysninger de lande, som Harboe sælger sine produkter i. Det er vigtigt, at vide om landene er i befolkningsvækst eller befolkningsnedgang. Det er også interessant for Harboe at kende til befolkningsfordelingen i de markeder Harboe overvejer at sælge sine produkter i. Hvis befolkningsfordelingen for et land viser, at 50% af befolkningen er fra 15-30 år, er det være oplagt for Harboe at sælge deres alkoholprodukter i det enkelte land.

 

Teknologi:

Teknologi giver gode muligheder. Harboe er nødsaget til at holde sig opdateret inde for teknologiens verden. Nye produktionsmaskiner med flere funktioner og energibesparelser øger Harboes effektivitet og masseproduktion. Det er vigtigt, at Harboe investerer i de mest effektive maskiner, dermed kan Harboe konkurrere med sine konkurrenter.

 

Harboe er også nødsaget til at følge med i trenden inden for drikkevarebranchen. Produkter bliver hurtigt forældet, og derfor er det vigtigt at Harboe udvikler nye produkter. Det skaber øget afsætning.

 

 

Miljø:

Det er for mange forbrugere et betydeligt element om virksomheder er miljøvenlige. Mange mennesker er i nu til dags opmærksomme på, om produkter er miljøvenlige og produceret under ordentlige miljøforhold. Flere virksomheder er derfor begyndt at producere miljøvenlige produkter for at få flest forbrugere.

 

Harboe kan også gøre sig klog i at investere i miljøvenlige produktionsmaskiner og andet.

 

 

Interesseorganisationer og massemedier:

Interesseorganisationer kan gennemføre deres politiske meninger, der kan påvirke Harboe.

Massemedierne kan have en stor betydning for Harboe. Massemedierne er interesserede i at fortælle nyheder. Hvis Harboe f.eks. ikke retter sig efter lovgivningen kan massemedierne skabe en nyhed ud af det. Det betyder, at Harboe får et dårligt omdømme. Det kan ende ud i, at Harboe går konkurs.

 

Massemedierne kan derfor have en meget stor betydning for Harboe og ikke mindst andre virksomheder.

 

 

Internationalt miljø:

Harboes salgsmuligheder er præget af det internationale miljø. Harboe sælger sine produkter internationalt og eksporterer i store mængder til udlandet. Harboe giver udenlandske virksomheder i samme branche øget konkurrence.

 

Analyse af den uafhængige omverden

 

 

Leverandører:

Harboe har en lang række EU-baserede leverandører. Harboe lægger vægt på at skabe en tillid med sine leverandører. Derudover har Harboe også langvarige samarbejdsaftaler med flere af sine leverandører. Disse langvarige relationer skaber mængderabatter, sikkerhed og leveringssikkerhed.

 

 

Konkurrenterne

Der er forholdsvis mange konkurrenter i drikkevarebranchen – blandt andet Coca Cola, Heineken og Monster Energy. Harboe har derfor valgt at skille sig ud blandt deres konkurrenter ved at sælge discount drikkevarer. På denne måde har Harboe mulighed for at konkurrere med sine konkurrenter.

 

 

Mellemhandlere:

Harboe samarbejder med distributører internationalt. Det er vigtigt for Harboe at have værdiskabende relationer. Harboe og deres distributører er interesseret i at skabe grundlag for efterspørgsel på markedet. Grundlaget skabes på baggrund af Harboes produktudvikling og udvalgte distributører, der har interesse i at videresælge Harboes produkter til forbrugerne. Hvis ikke Harboe har aftaler med distributører, har Harboe ingen omsætning. Kunderne er altså en hovedårsag for Harboes omsætning.

 

 

Kunder:

Harboes kunder er grundlaget for virksomheden. Harboe sælger sine produkter i flere verdensdele, og derfor har Harboe kunder internationalt. Harboes udenlandske kunder har altså en stor betydning for Harboes omsætning.

 

 

 

Eksempel på McDonald’s omverden (analyse)

 

Analyse af den uafhængige omverden

 

 

Politik:

Hvis der f.eks. opstår krige i de lande/markeder, som McDonald’s har valgt at placere sine restauranter. Det har en omfattende betydning for McDonald’s. McDonald’s er kendt for sine coinoffers og generelt billigt junkfood. Krigssituationer betyder mindre kapital for det ramte land. På den måde kan der opstå flere potentielle kunder ved, at der opstår krige på de markeder McDonald’s har placeret sine restauranter. Det har den betydning, at McDonald’s opnår en større omsætning, samt større afsætning.

 

 

 Økonomi:

Økonomiske kriser er ofte, det man forbinder med økonomi. Økonomiske kriser betyder, mindre kapital til de som er ramt af de økonomiske kriser. Det har umiddelbart den samme effekt som krige. Folk med en lavere indkomst er villige til at betale for McDonald’s mad. Dermed skaber økonomiske kriser formentlig mere omsætning og afsætning.

 

 

Demografi:

De demografiske oplysninger for et marked McDonald’s overvejer at placere sine restauranter i, er vigtige. Det er vigtigt at vide om der er befolkningsvækst eller befolkningsnedgang.

 

 

Kultur:

Kultur har en omfattende betydning for McDonald’s. McDonald’s bøffer er af 100% oksekød. Mange religioner er ikke interesseret i svinekød eller kød generelt, da deres religion forbyder maden. Derfor skal McDonald’s tage forbehold for religioner, og ikke sælge sine produkter i lande med disse religioner.

 

 

Teknologi:

Teknologi er vigtigt for enhver virksomhed. McDonald’s er nødsaget til at købe det nyeste teknologi. Det vil sige, nye og mere effektive ovne og generelt tilbehør der endvidere skaber energibesparelser.

 

 

Miljø:

Mennesker nu til dags er meget opsat på, om en virksomhed er miljøbevidst. Flere virksomheder er opmærksomme på dette, det samme er McDonald’s. McDonald’s har følgende miljømål:

–    At minimere vand- og energiforbrug

–    At minimere udslip for affaldsstoffer i luften

–    At reducere affald og maksimere genbrug

–    At sikre de naturlige levesteder for planter og dyrearter

–    At minimere brugen af kemisk skadedyrsbekæmpelse

–    At arbejde med førende eksperter inden for miljøområdet og søge at finde nye og bedre måder at gøre vores virksomhed mere miljøvenlig

 

Miljøvenlige virksomheder er fremtiden. Mange virksomheder taber kunder ved ikke at være miljøvenlige. Derfor er det vigtigt for McDonald’s, at være opmærksom på grøn energi/miljø og dermed investere inden for disse områder.

 

 

Interesseorganisationer og massemedier:

Interesseorganisationer har magten til at gennemføre sine holdninger/meninger og dermed påvirke McDonald’s. Endvidere har massemedier også en magt over McDonald’s. Massemedierne har før skabt en nyhed om, at Burger Kings bøffer ikke kun var af oksekød men ligeledes hestekød. Det kan betyde, at folk mister tillid til Burger King og dermed fravælger deres mad, og i stedet vælger at købe McDonald’s mad. Hvis McDonald’s ikke retter sig efter lovgivningen kan det have katastrofale konsekvenser for virksomheden. F.eks. kan det betyde, at McDonald’s får et dårligt omdømme og image. Derfor er massemedier og interesseorganisationer en vigtig faktor.

 

 

Internationalt miljø:

McDonald’s har restauranter i mere end 118 lande. Virksomheden har lagt sig internationalt og giver udenlandske virksomheder inden for den samme branche øget konkurrence.

 

Analyse af den afhængige omverden:

 

 

Leverandører:

McDonald’s har en lang række af leverandører. McDonald’s ligger stor vægt på, at råvarerne er af ordentligt kvalitet. Endvidere stiller McDonald’s krav til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. Alle råvarer McDonald’s får leveret ud til sine restauranter bliver kontrolleret.

 

 

Mellemhandlere:

McDonald’s samarbejder med forskellige detailforretninger, heriblandt Edeka og Fleggaard. McDonald’s sælger sine udvalgte saucer og dips gennem samarbejdsaftaler med internationale detailforretninger.

 

 

Konkurrenter:

I junkfood branchen er der utallige af konkurrenter. McDonald’s primære og største konkurrenter er Burger King, Subway, Sunset Boulevard og KFC.

 

 

Kunder:

McDonald’s har den største betydning for omsætningen. McDonald’s er placeret internationalt i mere end 118 lande. Det har også den betydning, at McDonald’s har skabt en omfattende kundemasse.
[/sociallocker]