Virksomhedstyper

[sociallocker id=”772″]

Vil du have lektiehjælp og bedre karakterer? Køb et abonnement hos restudy og lær pensum i alle fag!

Kort forklaring af virksomhedstyper

 

Man kan opdele virksomheder i 3 forskellige virksomhedstyper:

Produktionsvirksomhed: en virksomhed der fremstiller varer.

Handelsvirksomhed: en virksomhed der videresælger en vare, uden at bearbejde produktet.

Servicevirksomhed: en virksomhed der sælger en serviceydelse. Det vil sige at der sælges en produkt der ikke er fysisk.

 

Alle har til fælles, at de ønsker at sælge en vare eller en serviceydelse.

Yderlig information af virksomhedstyper

 

Vi vil nu se nærmere på de 3 virksomhedstyper:

 

Produktionsvirksomhed:

Produktionsvirksomhed

En produktionsvirksomhed er en virksomhed, som fremstiller fysiske varer.

En produktionsvirksomhed sælger sine varer til handelsvirksomheder, service virksomheder, andre produktionsvirksomheder og B2C.

 

Vare- og pengestrømmen i en produktionsvirksomhed:

En produktionsvirksomhed køber sine råvarer hos en leverandør. Herefter bliver råvarerne bearbejdet i produktionsafdelingen, også kaldet varer under fremstilling. Efter produktionen bliver de fremstillede varer lagt ud på et færdigvarerlager.

Når kunderne modtager varerne fra en produktionsvirksomhed, betaler de for varerne. Disse penge anvendes til at betale produktionsvirksomhedens leverandører. Der er forhåbentlig også et overskud som bruges til at betale for virksomhedens omkostninger, så som husleje, el og varme, lønninger osv.

Produktionsvirksomhedens kunder er ofte handelsvirksomheder, andre produktionsvirksomheder eller servicevirksomheder.

 

Eksempel:

Et eksempel på en produktionsvirksomhed er Carlsberg. Carlsberg fremstiller fysiske varer (primært øl).

 

Handelsvirksomhed:

Handelsvirksomhed

En handelsvirksomhed er en virksomhed som køber og videresælger varer. Varerne købes hos en produktionsvirksomhed, og videresælges til andre virksomheder eller kunder.

Der er 2 forskellige handelsvirksomheder

 

Grossistvirksomhed:

En grossist er en virksomhed der opkøber varer fra produktionsvirksomheder og videresælger til andre grossistvirksomheder, servicevirksomheder eller detailvirksomheder.

 

Detailvirksomhed:

En detailvirksomhed er en fysisk butik der køber varer hos en grossister eller produktionsvirksomheder og videresælger dem til forbrugeren.

 

Vare- og pengestrømmen i en produktionsvirksomhed:

En detailvirksomhed køber varer hos en produktionsvirksomhed eller en grossist og  sælger varerne til forbrugeren.

En grossistvirksomhed opkøber varer hos en produktionsvirksomhed eller andre grossister og videresælger til detailvirksomheder og servicevirksomheder.

 

Eksempel:

Eksempel på en grossistvirksomhed er SuperGros A/S. SuperGros A/S opkøber varer hos produktionsvirksomheder og videresælger til servicevirksomheder og detailvirksomheder.

 

Eksempel på en detailvirksomhed er Netto. Netto er en fysisk butik. Netto opkøber varer hos grossister eller produktionsvirksomheder og videresælger dem til forbrugeren.

 

Servicevirksomhed:

Servicevirksomhed

En servicevirksomhed er en virksomhed, der sælger en serviceydelse. Det er altså en virksomhed der udfører en arbejdsopgave for kunden. Et uhåndgribeligt produkt.

En servicevirksomhed har intet lager.

 

Eksempel:

Frisører, revisorer, advokater, læger og fitnesscentre er eksempler på servicevirksomheder. Alle har til fælles, at de levere en serviceydelse og ikke et fysisk produkt.

 

Et advokatfirma udfører en arbejdsopgave for kunden, (et uhåndgribeligt produkt) og derfor er et advokatfirma en servicevirksomhed.

 

En frisørsalon udfører en arbejdsopgave for kunden, (et uhåndgribeligt produkt) og derfor er en frisørsalon en servicevirksomhed.

 

En revisorvirksomhed udfører en arbejdsopgave for kunden, (et uhåndgribeligt produkt) og derfor er en revisorvirksomhed en servicevirksomhed.

 

En privatlæge udfører et arbejde for kunden, (et uhåndgribeligt produkt), og derfor er en privatlæge en servicevirksomhed.

 

Et fitnesscenter udfører den serviceydelse, at kunden kan dyrke fitness og styrketræne, (et uhåndgribeligt produkt), og derfor er et fitnesscenter en servicevirksomhed.
[/sociallocker]