Kommunikationsprocessen

[sociallocker id=”772″]

Vil du have lektiehjælp og bedre karakterer? Køb et abonnement hos restudy og lær pensum i alle fag!

Forklaring af kommunikationsprocessen

Kommunikationsprocessen er en kommunikationens proces. Den tager udgangspunkt i den simple kommunikationsmodel.

Kommunikationsprocessens faser

kommunikationsprocessen

kommunikationsprocessen

Afsenderen

Afsenderen af budskabet er informationens kilde – typisk en annoncør/virksomhed. Effekten af kommunikationen vil blive påvirket af en række forhold hos afsenderen:

 • Troværdigheden
  • Afsenderens ekspertise og ærlighed har betydning for modtagerens vurdering af budskabets troværdighed, og det samme har modtagerens tidligere erfaringer med afsenderens produkter eller virksomhed
  • Danske Banks kernekunder vil formentlig opfatte reklamen mere positivt end personer, der er kunder i en anden bank.
 • Attraktiviteten
  • Modtageren vurderer budskabet ud fra, hvor attraktiv afsenderens virksomhed og produktprogram virker på modtageren.
  • Prestige, status, opinionslederskab og afsenderens fremtræden i det hele taget vil påvirke modtagerens vurdering af budskabet
  • Og det formodes, at Danske Banks kampagne virker mest attraktiv på forbrugere, der overvejer at skifte bank for at spare omkostninger
 • Budskabet
  • Bliver bedømt ud fra 2 ting:
   • Udformning = anvendelse af humor, ekspertudsagn osv.
   • Indhold = kan være facts om produktet – egenskaber, pris osv.
    • Indholdet af budskabet vil afhænge dels af produktet dels af målgruppen (behov, købemotiver osv.)

Budskabets modtager

(de som modtager budskabet, det behøves nødvendigvis ikke være målgruppen)

Det medie som bringer budskabet fra afsenderen til målgruppen, har betydning for modtagerens opfattelse af budskabet.

Det skyldes at modtageren normalt har en forhåndsindstilling til det pågældende medie. Denne forhåndsindstilling kan både være positiv og negativ.

Generelt opfattes et fagblad som værende mere troværdigt end en formiddagsavis.

Budskabets målgruppe

(de som er virksomhedens målgruppe)

Modtageren af et reklamebudskab vil ikke altid være den egentlig målgruppe for budskabet.

I visse tilfælde er modtageren målgruppe for det annoncerede produkt, men ikke beslutningstager ved køb af det. I så fald vil modtageren bringe budskabet videre til dets målgruppe

Modtageren kan også vælge at undgå, at målgruppen kommer i besiddelse af budskabet. Modtageren tager altså hermed rollen som informationsvogter, der sorterer informationen og fravælger det, modtageren ikke ønsker at videresende til personer i målgruppen.

Når modtageren af et reklamebudskab videresender det til en tredjemand (venner, familie osv.) sker det ofte mundtligt (mund-til-mund) eller via de sociale medier.

 

Perceptionsprocessen

Perceptionsprocessen er perioden fra når informationskanalen (medie) modtager budskabet til når informationskanalen (fx mund-til-mund o.l.) videregiver budskabet til budskabets målgruppe.

Støj i kommunikation

Et budskab kan blive forstyrret af en række faktorer, som afsenderen ikke er opmærksom på eller ikke har indflydelse på. Det kan få følgende konsekvenser:

 • Modtagerens opmærksomhed ledes bort fra budskabet
 • Modtageren opfatter budskabet anderledes end tiltænkt.

Her taler vi om støj og det kan skyldes budskabets udformning eller indhold fx i form af:

 • Modtageren overinformeres – reklamen indeholder information om for mange ting eller for mange produktegenskaber
 • Blikfanget i reklamen er en person eller en ting, der stjæler opmærksomheden i en sådan grad, at modtageren glemmer eller overser reklamens egentlige budskab. (hvis man anvender idoler sker det ofte)
 • Reklamens illustration kan indeholde en række ting eller personer, der er helt irrelevante for det produkt som reklameres for
 • Situationsbestemte forhold – dvs. timingen eller personlige forhold

De anvendte reklamemedier kan også forårsage støj, kan skyldes:

 • Reklamens placering i mediet. Den kan drukne i mængden, eller være placeret sammen med en anden reklame
 • Modtagerens anvendelse af mediet. En avislæser ofrer ofte mest tid på de første sider af avisen, og hvis reklamen er i midten, er det et problem.

[/sociallocker]

LEAVE A COMMENT