Statistik ordbog

  Afsætning

[sociallocker id=”772″]

Vil du have lektiehjælp og bedre karakterer? Køb et abonnement hos restudy og lær pensum i alle fag!

En lille ordbog for dem der mangler nogle noter til statistik-kapitlet i matematik. De er ikke korrekturlæst da de er hevet direkte ud fra min notesamling!

Frekvens: hyppigheden/summen i alt (hi/n)

Summeret frekvens: først den første frekvens. Herefter tager man de to næste frekvenser og lægger sammen. Derefter en til frekvens plus den summeret frekvens man fandt ud af.

Diskrete: når værdierne er faste. Fx hvor mange børn familier har, eller skostørrelser.

Grupperede variabler: det er når værdierne er inddelt i intervaller. Fx en løn som kan variere.

Deskriptorer: det vi finder. Tal der kan give en bedre beskrivelse af observationssættet. Fx middeltal, hyppighed, frekvens osv.

Statistik variabel: det der måles på. Fx karakterer.

Observation:  fx den karakter en enkelt elev får.

Observationsværdi: De værdier, den statiske variabel kan antage. Fx -3, 00, 02, 4, 7, 10, 12. Observationsværdierne får også et navn som starter med x1. den næste observationsværdi får derefter x2 som navn.

Positionsmål: Angiver den centrale tendens i observationssættet. (typetal, gns, hypp., frekvens, summeret frek., fraktiler, kvartilsæt)

Typetal: den observationsværdi, der oftest forekommer.

Hyppighed: hvor ofte forekommer den enkelte observationsværdi (hi)

Frekvens: den relative hyp. (fi)

Middeltal: xi * fi for hver enkel observation. Derefter tager man summen af samtlige tal man har fundet frem til.

Summeret frekvens: F1 = f1 | F2 = f1+f2 | F3 = f1+f2+f3.

Den summerede frekvens viser altså hvor stor en andel af observationssættet der er mindre end eller lig med værdien X: afbildes med trappediagram.

Fraktiler: a-fraktilen angiver den mindste observationsværdi, for hvilken der gælder, den summerede frekvens er større end eller lig med a. FRAKTILER OG KVARTILER SKAL VÆRE TAL! Ved intervaller laves en sumkurve (se et eksempel i dokumentet om “grupperede variabler”)

Kvartilsæt: Inddeler datasættet i 4 lige store dele. Nedre kvartil (0,25) Median (0,5 fraktilen) øvre kvartil (0,75 fraktilen)

Variationsmål: viser hvor spredt observationerne ligger. (varians, standardafvigelse, kvartilafstand, variabtionsbredde)

Ikke gr. Kontra grupperede observationssæt

Diskrete statistiske variable (ikkegrupperede) kan antage et endeligt antal skarpt adskilte værdier.

Kontinueret statistik (grupperet statistik) kan antage alle værdier i et interval.

Varians: hvor spredt observationerne ligger

Standardafvigelse: værdien er det samme som i varians. Men det er bare udtrykt i en anden enhed.

Direkte ( ikke-grupperede værdier)

Kontinuerte (grupperede variabler)

Deskriptorer

Deskriptorer

Positionsmål

Variationsmål

Positionsmål

Variationsmål

Typetal

Varians

Typetal

Varians

Gennemsnit

Spredning

Gennemsnit

Spredning

Hypp.

Kvartilafstand

Hypp.

Kvartilafstand

Frekvens

Variationsbredde

Frekvens

Variationsbredde

Summeret frek.

Summeret frek.

Fraktiler

Fraktiler

Median

Median

Grafisk illustrationer

Grafiske illustrationer

Pindediagram

Trappediagram

Søjlediagram/histogram

Sumkurve

[/sociallocker]