Aktiver og passiver

[sociallocker id=”772″]

Vil du have lektiehjælp og bedre karakterer? Køb et abonnement hos restudy og lær pensum i alle fag!

Kort forklaring af aktiver og passiver

Aktiver og passiver

Aktiver: (debet)

Aktiver er ens værdier, man kan skyde ind i ens virksomhed.

F.eks. bil, hus, opsparing i banken, likvide beholdninger (kontanter i virksomheden), varedebitorer (nogen som skylder os penge) osv.

 

Passiver: (kredit)

Passiver er en gældspost for virksomheden.

F.eks. egenkapital, leverandører, kreditorer, kortfristet gæld, langfristet gæld osv.

 

Yderlig information af aktiver og passiver

 

Aktiver:

Aktiver kan opdeles i 2 varianter:

 

– Anlægsaktiver

– Omsætningsaktiver

 

Anlægsaktiver:

Er langsigtede værdier for virksomheden.

F.eks. computer, maskiner, bil osv.

 

Anlægsaktiverne opdeles yderligere i 3 forskellige anlægsaktiver:

 

Materielle anlægsaktiver: aktiver der indregnes i virksomhedens regnskab som en værdi, f.eks. kopimaskine, bil, computer, inventar osv.

Immaterielle anlægsaktiver: aktiver som ikke er fysiske eller finansielle, f.eks. goodwill (virksomhedens omdømme), patenter, varemærker osv.

Finansielle anlægsaktiver: pengemæssige aktiver, f.eks. værdipapirer, kapitalandele osv.

 

Omsætningsaktiver:

 

Omsætningsaktiver bruges til at omsætte for virksomheden.

F.eks. varelager, likvide beholdninger, varedebitorer osv.

 

Passiver:

Passiverne kan opdeles i 3 dele:

Egenkapital: er virksomhedens værdi.

Hensatte forpligtelser: er et beløb man sætter ind i et regnskab til en fremtidig forpligtelse eller omkostning, f.eks. virksomhedens tab, pension, fratrædelsesomkostninger, omstruktureringsforpligtelser osv.

Gældsforpligtelser: er gæld, en sum penge vi skylder væk.

    – Langfristet gæld: gæld der forfalder på mere end 1 år, f.eks. banklån, realkreditlån, pantebreve osv.

  – Kortfristet gæld: gæld der forfalder inden for 1 år, f.eks. leverandørgæld, moms, skat osv.

 

Eksempel:

Et eksempel på hvordan en balance kunne se ud for en virksomhed.

aktiver og passiver

 

Huskeregel:

Når vi debitere skal vi altid kreditere for at skabe balance, og omvendt.
[/sociallocker]

LEAVE A COMMENT