Styringsniveauer

[sociallocker id=”772″]

Vil du have lektiehjælp og bedre karakterer? Køb et abonnement hos restudy og lær pensum i alle fag!

Virksomhedens beslutninger opdeles i 3 styringsniveauer

 

– Det strategiske niveau

– Det taktiske niveau

– Det operative niveau

 

styringsniveauer

Det strategiske niveau

 

Her fortager ejere, bestyrelsen og direktører strategiske beslutninger angående virksomhedens mål og idé.

Det er beslutninger der lægger rammer for virksomhedens struktur langt ud i den fremtidige udvikling.

De strategiske beslutninger omfatter virksomhedens mission, vision, mål, politik og strategiplan.

F.eks. at der skal udvikles nye produkter til virksomheden eller om selve virksomheden skal udvides til andre lande.

 

 

Det taktiske niveau

 

Den taktiske planlægning besluttes af mellemledelsen i virksomheden. F.eks. en beslutning der består af, hvor mange varer der skal købes ind og hos hvilke leverandører, så der bliver brugt færrest penge.

Når de taktiske beslutninger så er truffet, bliver der lavet en handlingsplan for det kommende år. Handlingsplanen går ud på hvordan beslutningerne skal gennemføres.

Når handlingsplanen er besluttet skal den økonomisk vurderes af ledelsen, så de kan få et overblik over det kommende års økonomi..

 

 

Det operative niveau

 

Det operative niveau går ud på, at virksomheden planlægger de daglige opgaver korrekt, så de bliver udført efter de retningslinjer der står på skrift i handlingsplanen.

F.eks kunne det være en beslutning om produkter der skal produceres næste uge, eller hvordan kørselsruten skal tilrettelægges for chaufføren.

 

 

Inden for hver af de tre styringsniveauer (det operative, det taktiske og det strategiske niveau) kan styringen opdeles i 3 hovedområder…

 

 

Aktivitetsstyring

 

Går ud på at udnytte de salgsmuligheder, der ligger inden for virksomhedens kapacitet (plads og tid) og finansielle (penge og midler) rammer.

F.eks. markedsudvikling og produktudvikling. Gør produktet billigere, promovering osv.

Hvordan sælger vi?

 

Kapacitetsstyring

 

Går ud på at udnytte ens kapacitet bedst muligt, og at tilpasse de fremtidige kapacitetmæssige rammer. F.eks. kapacitetsfordeling, kapacitetsudnyttelse.

Hvordan får vi sikret det vi skal sælge?

 

Finansiel styring

Går ud på at udnytte virksomhedens kapital bedst muligt inden for de salgsmæssige og kapacitetsmæssige rammer. F.eks. begrænse virksomhedens varelager.
[/sociallocker]

LEAVE A COMMENT